viettel có chương trình mới dành cho sim nghe gọi V90.

khách hàng sẽ có miễn 2G/ngày. 60G/tháng

miễn phí 20p/cuộc

tặng thêm 50p gọi ngoại mạng